[HUN] ips2subnets

Ha sok IP címet szeretnénk blokkolni/engedélyezni, akkor belefuthatunk abba, hogy sok egymás melletti IP címből egyszerűbb egy subnet-et kialakítani…

A következő perl script-et erre dobtam össze. Használjátok egészséggel!!! 🙂

#!/usr/bin/perl -l

use strict;
use warnings;

my @ips=();

sub uniq{
 my %seen;
 grep !$seen{$_}++,@_;
 }

sub findsubnets{
 my @ips=uniq(sort @_);
 my @result;
 my $change=0;
 my $curr;
 my $currfound;
 my $len;
 my $next;
 my $shorter;
 while(@ips){
 $curr=shift @ips;
 if(@ips){ # van még a tömbben
  $len=length($curr);
  $next=shift @ips;
  $currfound=0;
  while(index($next,$curr)==0){
  $currfound++;
  if(!@ips){
   last;
   }
  $next=shift @ips;
  }
  if($currfound){
  push(@result,$curr);
  if(index($next,$curr)!=0){
   unshift(@ips,$next);
   }
  $change++;
  }else{
  if(substr($curr,$len-1,1) eq '0'){
   $shorter=substr($curr,0,$len-1);
   if($next eq $shorter.'1'){
   push(@result,$shorter);
   $change++;
   }else{
   push(@result,$curr);
   unshift(@ips,$next);
   }
   }else{
# az aktuális nem 0-ra végződik
   push(@result,$curr);
   unshift(@ips,$next);
   }
  }
  }else{
#utolsó elem volt... át a result-ba
  push(@result,$curr);
  }
 }
 if($change){
 findsubnets(@result);
 }else{
 while(@result){
  my $curr=shift @result;
  my $len=length($curr);
  my $addr=join '.',unpack('CCCC',pack('N',oct('0b'.substr($curr.'00000000000000000000000000000000',0,32))));
  print $addr.($len==32?'':'/'.$len);
  }
 }
 }

while(my $line=<>){
 my @octets=split(/\.|\//,$line);
 if($line =~ m/^([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])$/){
 push(@ips,sprintf("%08B%08B%08B%08B",$octets[0],$octets[1],$octets[2],$octets[3]));
 }elsif($line =~ m/^([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\/([012]?\d|3[0-2])$/){
 push(@ips,substr(sprintf("%08B%08B%08B%08B",$octets[0],$octets[1],$octets[2],$octets[3]),0,int($octets[4])));
 }
 }

findsubnets(@ips);